DEWA LEBAY TI JONGGRING SALAKA

Satria Bangbayang anu kungsi mingpin Karajaan Nirwana di Jonggring Salaka, karajaana para Dewa, kiwari melas-melis, siga anu hayang dipikarunya ku balarea.
“ Eiiit, kawula difitnah, didemo, dihoax, disadap, majarkeun kawula anu nitah ngancurkeun istana Jongring Salaka, padahal teu pisan-pisan, Yayi Batara,” ceuk Satria Bangbayang ka Batara Guru.
Batara Guru mesem.
“ Duka nya, da mung kakang anu nyarios, panginten eta mah, Kakang we anu rumaosan,” ceuk Batara Guru balik maen futsal jeung barudak.
“ Kakang ngarasa ka ancam, jiwa raga Kakang kudu disalametkeun ku Yayi,” ceuk Satria Bangbayang deui.
“ Sadayana oge sami, kaancam. Kumargi kitu, urang kedah tatan-tatan, nyeueurkeun kahadean, salat subuh jamaahan, asar ngaji, sodaqoh ka anak yatim jeung pakir miskin sareng ngatik-ngadidik ka barudak sangkan akhlakna harade,” ceuk Batara Guru.
Satria Bangbayang tanggah.
“ Maksad Yayi ?” cenah, bangun anu teu pati ngartieun kana piwejang Batara Guru.
“ Sanes jiwa raga yayi kaancam?” ceuk Batara Guru.
“ Eiiiiit, leres, leres, naha geuning jawaban yayi bet samodel kitu ? Kakang jadi lebeng, teu kahartos,” tembal Satria Bangbayang bari gogodeg.
“ Sadaya mahluk hirup, teu jalma, teu dewa, teu raja, teu tukang parkir, teu tukang gorengan, komo bandar Narkoba jeung tukang eueut oplosan mah, salamina kaancam ku datangna maot. Kulu nafsin daiqootul mauut. Al mautu ka’suun, wakullunnasi syariibuhu ,” ceuk  Batara Guru.
Satria Bangbayang kerung.
“ Asa beuki leneng Kakang mah, Yayi,” cenah.
Torojol Batara Narada.
“ Lebay…lebay…lebay atuda yayi Satria mah, lamun boga masalah, teu kuda cuat-cuit ka manusa, langsung wae ka Gusti Allah, sabab sakabeh manusa sarua, teu daya teu upaya, Yayi.” Ceuk Batara Guru.
Satria Bangbayang molotot ka Batara Narada.
“ Asana, sakabeh jalma, komo dewa mah, geus arapal kana dalil kitu mah,” ceuk Satria Bangbayang.
“ Walakadalah, apal, ngan susah ngalarapkeunana. Geuning yayi, salaku Dewa, pamuka manusa, can bisa keneh ngalarapkeun ajaran agama, komo rahayat borok hulu panginten,”  ceuk Batara Narada.
“ Eiiiit, Eyang Batara, kawula mah lain Ajengan Elim, lain Ustadz Cepy Jauharudin, lain Haji Ending Bahrudin, kawula mah ngan saukur urut gegedug mayapada. Memang rada hese diajar ikhlas jeung tawwakaltu Alalloh teh. Rarasaan mah, hayang jadi pangawasa we Saumur-umur, malah hayang kawasa nepi ka aherat,” ceuk Satria Bangbayang.
Batara Narada gogodeng.
“ Walakadalah, naudzubillahi himindzalik tsumma naudzubillahimindzalik,  napsu… eta teh Yayi, lebet kana ghodzob, alghodzobu minassayatiin, napsu anu datangna ti syetan,”  ceuk Batara Narada.
Torojol Gatot Kaca bari ngagandong Si Cepot. Celengkeung Si Cepot ngawih.
“ Eling eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae, napsu nu matak kaduhung, badan anu katempuhan,” ceuk Si Cepotna.
Gatot Kaca ngalieuk ka Si Cepot.
“ Maksud ?” ceuk Gatot Kaca pondok.
“ Enya Gan, mikiran teuing dunya, cekleuk weh struk, hos weh panganten deui,” tembal Si Cepot.
“ Sambarangan, bisi kadengeeun ku sobatna Ustad Ahmad Yani ti MUI Cianjur,” ceuk Gatot Kaca bari nyerengeh. *)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top